A+ A A-

Преглед на сертифицирането по специалности

Система за управление на качеството

ISO 9001

ISO 9001 в комбинация с ISO 3834 – Система за управление на качеството при заваряване

Околна среда

ISO 14001
SUCO

Система за управление на безопасни и здравословни условия на труд

BS OHSAS 18001

Информационни технологии

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 19770

Храни и опаковки

ISO 22000

Система за управление на качеството при заваряване

ISO 9001 в комбинация с ISO 3834

Здравеопазване

Оценка на качеството и безопасността на болничната помощ

EN 15 224

Корпоративна социална отговорност

Social responsibility

Енергийно управление

Сгради „Energy Excelence“

EN 50001

Публична администрация и местно самоуправление

CAF

Интегрирани системи за управление

Комбинации от стандарти,
например 9001 + 14001 + 18001

Certificate verification

For certificate verification insert certificate number in correct format, for example:

123/1234


Insert Certificate Nr.:


Database is updated twice a month.
For more information or if you CAN'T list any certificate nr., please contact:

Проявявам интерес към сертифициране

Попълнете тази необвързваща анкета и ще се свържем с Вас в най-скоро време.

В случай, че проявявате интерес към интегриран одит (повече стандарти), задръжте бутона Ctrl на клавиатурата и избирайте стандартите, които са Ви необходими.

Имаме акредитация

CIA

Other information (ENG)