A+ A A-

Zdravotnictví a sociální služby

Hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky č. 102/2012 Sb.

Hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky č. 102/2012 Sb. zahrnuje kontrolu procesů řízení kvality a bezpečí, péče o pacienty, řízení lidských zdrojů a zajištění bezpečného prostředí pro pacienty a zaměstnance poskytovatele lůžkové zdravotní péče. Pro získání certifikátu je nutné mít všechny tyto procesy nastaveny na správné úrovni.


Ke stažení

Přínosy certifikace kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče

  • ohodnocení nezávislým kompetentním subjektem a získání certifikátu,
  • zjištění možných nedostatků a jejich náprava.

Pokud máte zájem o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhlášky, vyplňte tuto žádost:  Žádost o externí hodnocení kvality
a zašlete na e-mailovou adresu níže.

 


 

ČSN EN 15 224:2013

Cílem tohoto evropského standardu je vymezit a specifikovat požadavky, jakož i pojem "produkt" a přizpůsobit je specifickým podmínkám zdravotní péče, kde produkty znamenají zejména služby a kde zákazníkem jsou zejména pacienti. Pacientům i klientům je garantováno, že zařízení dodržují zdravotnickou legislativu, hygienické normy, dbají na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, na ekologii i životní prostředí, na nakupování od prověřených dodavatelů, mají zavedený metrologický řád a pečují o soustavné vzdělávání a profesní rozvoj svých zaměstnanců.

 


Telefon +420 255 710 670 (po-pá: 8:30-16h.)   
e-mail

Přehled certifikací podle oborů

Systémy řízení kvality

ISO 9001

ISO 9001 ve spojení s ISO 3834

Životní prostředí

ISO 14001
SUCO

Informační technologie

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 19770

Potraviny a obaly

ISO 22000

Kvalita ve spojení se svařováním

ISO 9001 ve spojení s ISO 3834

Společenská odpovědnost

Social responsibility

Hospodaření s energiemi

Budovy Energy Excelence

ISO 50001

Veřejná správa a místní samospráva

CAF

Integrované systémy řízení

Kombinace norem:
např. 9001 + 14001 + 18001

Ostatní

Pravidla pro certifikování metodik

 

Výběr společnosti T Cert

Hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče...

ČSN EN 15 224:2013

Marketingový audit

ISO/IEC 19770 (SAM)

Budovy Energy Excelence

SUCO

Mám zájem o certifikaci

Po vyplnění tohoto nezávazného dotazníku budete v nejbližší možné době kontaktováni.

V případě, že máte zájem o integrovaný audit (více norem), podržte na klávesnici Ctrl a vybírejte normy, které potřebujete.

Akreditace

CIA