A+ A A-

Systémy managementu hospodaření s energií

ISO 50001

Hospodaření s energií je nejefektivnější prostředek k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti.

ISO 50001 je nová mezinárodní norma pro hospodaření s energií. Tato norma uvádí požadavky pro provádění úsporných opatření ve společnosti a pro trvalý rozvoj systému managementu hospodaření s energií.

 

Pro koho je určena:

ISO 50001 je určena pro všechny typy a velikosti organizací, které hospodaří s energiemi, výrobní společnosti i poskytovatele služeb.

 

Účel:

Této normy je umožnit organizacím vytvářet systémy a procesy nezbytné pro snižování energetické náročnosti, zlepšování energetické účinnosti, lepšímu využívání a ke snižování spotřeby energie.

 

Výhody pro organizace:

  • vědomé řízení spotřeby energie na základě kritérií ISO 50001 umožňuje výrazně snížit provozní náklady společnosti,
  • certifikát potvrzuje ekologicky odpovědný přístup společnosti a vytváří image společensky odpovědné organizace,
  • implementace vede ke skutečnému zlepšení využití energie a energetických aktiv v rámci organizace a snižování emisí skleníkových plynů.

Systém ISO 50001 může být zaveden a certifikován samostatně nebo v kombinaci s jinými systémy jako jsou např. management kvality (ISO 9001), environmentální management (ISO 14001) nebo systém managementu bezpečnosti potravin (ISO 22000) a FSSC 22000.
Jedná se o dlouhodobý systémový přístup s finančním a ekologickým efektem!

 

Budovy Energy Excelence >>

 


Telefon +420 255 710 670 (po-pá: 8:30-16h.)   
e-mail

Přehled certifikací podle oborů

Systémy řízení kvality

ISO 9001

ISO 9001 ve spojení s ISO 3834

Životní prostředí

ISO 14001
SUCO

Informační technologie

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 19770

Potraviny a obaly

ISO 22000

Kvalita ve spojení se svařováním

ISO 9001 ve spojení s ISO 3834

Společenská odpovědnost

Social responsibility

Hospodaření s energiemi

Budovy Energy Excelence

ISO 50001

Veřejná správa a místní samospráva

CAF

Integrované systémy řízení

Kombinace norem:
např. 9001 + 14001 + 18001

Ostatní

Pravidla pro certifikování metodik

 

Výběr společnosti T Cert

Hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče...

ČSN EN 15 224:2013

Marketingový audit

ISO/IEC 19770 (SAM)

Budovy Energy Excelence

SUCO

Mám zájem o certifikaci

Po vyplnění tohoto nezávazného dotazníku budete v nejbližší možné době kontaktováni.

V případě, že máte zájem o integrovaný audit (více norem), podržte na klávesnici Ctrl a vybírejte normy, které potřebujete.

Akreditace

CIA