A+ A A-

Systémy managementu kvality

ISO 9001

Norma ISO 9001 specifikuje základní požadavky na systém managementu kvality v organizacích, které chtějí a potřebují prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků, a které usilují o zvyšování spokojenosti zákazníka. Jedním ze základních principů je trvalé zlepšování systému managementu kvality.

 

Pro koho je určena:

Požadavky normy ISO 9001 jsou obecně použitelné pro výrobní organizace i pro služby. Uplatnit je lze ve všech odvětvích výroby a poskytování služeb, ve strojírenství, zpracovatelském průmyslu a stavebnictví, ale i např. v oblasti poskytování zdravotní péče, v sektoru finančních služeb apod.

 

Účel:

Zavedení systému managementu kvality ISO 9001 výrazně zvyšuje důvěryhodnost a spolehlivost organizace ve vztahu k zákazníkům a ve vztahu k dalším zainteresovaným stranám, například obchodním partnerům, investorům, peněžním ústavům, veřejné správě pojišťovnám.

 

Výhody pro organizace:

  • nástroj pro řízení organizace,
  • rozšíření obchodních příležitostí v exportní oblasti,
  • řízení podniku ke kvalitě se stává know-how podniku, které je neustále rozvíjeno,
  • orientace na dlouhodobé zisky a jejich maximalizaci s ohledem na ekologii, bezpečnost procesů a
  • především pak kvalitní produkci,
  • zvýšení konkurenceschopnosti podniku.

 


 

ISO 9001 ve spojení s ISO 3834

Při zvýšených požadavcích v oblasti kvality svařování je důležité zajistit, aby procesy byly prováděny efektivně a s využitím vhodných nástrojů kontroly. Norma ISO 3834-2 stanovuje tzv. vyšší požadavky na jakost a v případě jejich dodržení lze vyvodit shodu certifikátem kvality v rámci systému podle požadavků ISO 9001 ve spojení s ISO 3834-2.

 

Pro koho je norma určena?

Norma ISO 3834-2 ve spojení s ISO 9001 je aplikovatelná na jakoukoliv organizaci, jejíž jedním z hlavních procesů je svařování. Norma ISO 3834-2 je celosvětově uznávaný standard, z čehož jde vyvodit i lepší následné prosazení na mezinárodních trzích. V neposlední řadě je aplikace normy výhodná pro posuzování u značky "CE" (automobilový průmysl, svařované konstrukce, tlaková zařízení, atd.).

 

Přínosy organizaci.

  • uplatněnění v oborech, kde se výhoda aplikace této normy pomalu stává podmínkou výběrových řízení,
  • garance výrobního procesu zákazníkům a kontrolním orgánům,
  • slouží jako prostředek pro lepší zvládnutí a implementaci norem a předpisů, týkajících se svařování.

 


Telefon +420 255 710 670 (po-pá: 8:30-16h.)   
e-mail

Přehled certifikací podle oborů

Systémy řízení kvality

ISO 9001

ISO 9001 ve spojení s ISO 3834

Životní prostředí

ISO 14001
SUCO

Informační technologie

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 19770

Potraviny a obaly

ISO 22000

Kvalita ve spojení se svařováním

ISO 9001 ve spojení s ISO 3834

Společenská odpovědnost

Social responsibility

Hospodaření s energiemi

Budovy Energy Excelence

ISO 50001

Veřejná správa a místní samospráva

CAF

Integrované systémy řízení

Kombinace norem:
např. 9001 + 14001 + 18001

Ostatní

Pravidla pro certifikování metodik

 

Výběr společnosti T Cert

Hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče...

ČSN EN 15 224:2013

Marketingový audit

ISO/IEC 19770 (SAM)

Budovy Energy Excelence

SUCO

Mám zájem o certifikaci

Po vyplnění tohoto nezávazného dotazníku budete v nejbližší možné době kontaktováni.

V případě, že máte zájem o integrovaný audit (více norem), podržte na klávesnici Ctrl a vybírejte normy, které potřebujete.

Akreditace

CIA

Evropská 846/176a, Praha 6 160 00

sidlo3.jpg

Vzor certifikátu

tc_Veskom.png