A+ A A-

Systém environmentálního managementu

ISO 14001

ISO 14001 je mezinárodně uznávaný standard pro systémy řízení životního prostředí. Poskytuje návod pro účinné řízení environmentálních aspektů činností, výrobků a služeb, při zvážení ochrany životního prostředí a prevence znečišťování.

 

Pro koho je určena:

Pro výrobce, dodavatele
a poskytovatele služeb ve všech oborech podnikání.

 

Účel:

ISO 14001 popisuje požadavky na systém řízení firem, který umožňuje snižovat environmentální dopady spojené s fungováním organizací.

Pomáhá lépe ošetřit veškeré požadavky platné legislativy.

Efektivní systém environmentálního managementu může snížit dopady organizace na životní prostředí, zlepšit provozní výkonnost, odhalit příležitosti k úsporám a snížit odpovědnost za poškozování životního prostředí.

 

Výhody pro organizace:

  • rozšíření záruk za plnění právních a jiných požadavků,
  • odhalení, popsání rizik a jejich snižování,
  • včasné rozpoznání problémů s životním prostředím,
  • zajištění a vylepšení péče o životní prostředí,
  • zlepšení profilu / image firmy,
  • zvýšení konkurenceschopnosti firmy.

Telefon +420 255 710 670 (po-pá: 8:30-16h.)   
e-mail

Přehled certifikací podle oborů

Systémy řízení kvality

ISO 9001

ISO 9001 ve spojení s ISO 3834

Životní prostředí

ISO 14001
SUCO

Informační technologie

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 19770

Potraviny a obaly

ISO 22000

Kvalita ve spojení se svařováním

ISO 9001 ve spojení s ISO 3834

Společenská odpovědnost

Social responsibility

Hospodaření s energiemi

Budovy Energy Excelence

ISO 50001

Veřejná správa a místní samospráva

CAF

Integrované systémy řízení

Kombinace norem:
např. 9001 + 14001 + 18001

Ostatní

Pravidla pro certifikování metodik

 

Výběr společnosti T Cert

Hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče...

ČSN EN 15 224:2013

Marketingový audit

ISO/IEC 19770 (SAM)

Budovy Energy Excelence

SUCO

Mám zájem o certifikaci

Po vyplnění tohoto nezávazného dotazníku budete v nejbližší možné době kontaktováni.

V případě, že máte zájem o integrovaný audit (více norem), podržte na klávesnici Ctrl a vybírejte normy, které potřebujete.

Akreditace

CIA

Evropská 846/176a, Praha 6 160 00

sidlo2.jpg

Vzor certifikátu

tc_Veskom.png