A+ A A-

Management společenské odpovědnosti

Social responsibility (SR)

SR ustanovuje odpovědnost organizací za dopady jejich rozhodování a aktivit na společnost, etické chování, životní prostředí, zdraví a blaho společnosti. Bere v úvahu očekávání všech střetávajících se stran v běžném životě a jde ruku v ruce s legislativou a mezinárodním standardy chování.

 

Pro koho je určena:

Pro všechny organizace, které si chtějí zvýšit svůj kredit na veřejném poli. Pomáhá jim především s udržováním trendů a charakteristik sociální odpovědnosti, způsoby integrace, provádění a prosazování "společensky odpovědného" chování.

 

Účel:

V první řadě pomoci všem typům organizací ve veřejném i soukromém sektoru vytvořit takový systém řízení, který zabezpečí v dostatečné míře působení sociálně odpovědným způsobem.

 

Výhody pro organizace:

  • posílení morálky zaměstnanců, pozitivní motivace ve smyslu jejich pracovního nasazení, loajality a produktivity jejich práce,
  • zlepšení vztahu s podniky, orgány státní správy, dodavateli, zákazníky a dalším zainteresovanými stranami,
  • posílení pozitivního obrazu v očích investorů, vlastníků, sponzorů, finančních subjektů,
  • vytvořeni pozitivního mediálního obrazu,
  • zlepšení pověsti, posílení dobrého jména.

 


Telefon +420 255 710 670 (po-pá: 8:30-16h.)   
e-mail

Přehled certifikací podle oborů

Systémy řízení kvality

ISO 9001

ISO 9001 ve spojení s ISO 3834

Životní prostředí

ISO 14001
SUCO

Informační technologie

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 19770

Potraviny a obaly

ISO 22000

Kvalita ve spojení se svařováním

ISO 9001 ve spojení s ISO 3834

Společenská odpovědnost

Social responsibility

Hospodaření s energiemi

Budovy Energy Excelence

ISO 50001

Veřejná správa a místní samospráva

CAF

Integrované systémy řízení

Kombinace norem:
např. 9001 + 14001 + 18001

Ostatní

Pravidla pro certifikování metodik

 

Výběr společnosti T Cert

Hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče...

ČSN EN 15 224:2013

Marketingový audit

ISO/IEC 19770 (SAM)

Budovy Energy Excelence

SUCO

Mám zájem o certifikaci

Po vyplnění tohoto nezávazného dotazníku budete v nejbližší možné době kontaktováni.

V případě, že máte zájem o integrovaný audit (více norem), podržte na klávesnici Ctrl a vybírejte normy, které potřebujete.

Akreditace

CIA

Evropská 846/176a, Praha 6 160 00

sidlo1.jpg

Vzor certifikátu

tc_Veskom.png