A+ A A-

Systém managementu BOZP

BS OHSAS 18001

Norma BS OHSAS 18001 stanovuje požadavky na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tento systém managementu umožňuje kontrolovat rizika pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, zdokonalovat bezpečnost v podniku a vytvářet bezpečné prostředí pro současné pracovníky i dodavatele.

 

Pro koho je určena:

Kompletní požadavky normy BS OHSAS 18001 jsou obecně použitelné pro všechny podnikatelské subjekty. Uplatnit je lze ve všech odvětvích výroby a poskytování služeb nejen ve strojírenství, zpracovatelském průmyslu a stavebnictví, ale i např. v oblasti poskytování zdravotní péče.

 

Účel:

Zavedení a certifikace dle BS OHSAS 18001 zlepšuje image na trhu práce a zejména umožní systémové ošetření dodržování platných právních požadavků v oblasti BOZP.

 

Výhody pro organizace:

  • systémově ošetřuje naplňování právních a jiných požadavků v oblasti BOZP,
  • umožňuje řídit procesy ve společnosti tak, aby byla zajištěna vysoká úroveň BOZP a neustále se zlepšovala,
  • zvyšuje povědomí odpovědnosti zaměstnanců za ochranu vlastního zdraví a jejich spolupráci při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • posiluje spolupráci se zainteresovanými stranami při prevenci vzniku nehod/skoronehod při zvyšování ochrany zdraví lidí,
  • dává stejnou prioritu jak bezpečnosti práce, zlepšování pracovního prostředí, zajištění kvality, tak i ekonomickým hlediskům.

Telefon +420 255 710 670 (po-pá: 8:30-16h.)   
e-mail

Přehled certifikací podle oborů

Systémy řízení kvality

ISO 9001

ISO 9001 ve spojení s ISO 3834

Životní prostředí

ISO 14001
SUCO

Informační technologie

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 19770

Potraviny a obaly

ISO 22000

Kvalita ve spojení se svařováním

ISO 9001 ve spojení s ISO 3834

Společenská odpovědnost

Social responsibility

Hospodaření s energiemi

Budovy Energy Excelence

ISO 50001

Veřejná správa a místní samospráva

CAF

Integrované systémy řízení

Kombinace norem:
např. 9001 + 14001 + 18001

Ostatní

Pravidla pro certifikování metodik

 

Výběr společnosti T Cert

Hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče...

ČSN EN 15 224:2013

Marketingový audit

ISO/IEC 19770 (SAM)

Budovy Energy Excelence

SUCO

Mám zájem o certifikaci

Po vyplnění tohoto nezávazného dotazníku budete v nejbližší možné době kontaktováni.

V případě, že máte zájem o integrovaný audit (více norem), podržte na klávesnici Ctrl a vybírejte normy, které potřebujete.

Akreditace

CIA

Evropská 846/176a, Praha 6 160 00

sidlo2.jpg

Vzor certifikátu

tc_Veskom.png