A+ A A-

Vzdělávací činnost

 

VzděláváníPřinášíme Vám ucelenou nabídku odborných kurzů, která organicky doplňuje paletu tradičních certifikačních služeb společnosti T Cert.
Nabídka školení zahrnuje kurzy jak pro zkušené odborníky, tak pro pracovníky, kteří se s danou problematikou teprve seznamují. Účastníci kurzů pak získávají osvědčení o úspěšném absolvování případně osobní certifikáty.
Vysokou kvalitu školení garantují zkušení lektoři, kteří kladou důraz nejen na vysvětlení teoretické základny, ale také na praktické procvičení probírané látky. Přidanou hodnotu proto přinášejí nejen tradiční kurzy interních auditorů, ale také řada nově nabízených školení, jako např. požadavky na poskytování překladatelských služeb, specializovaný kurz FMEA, personální, ekonomická a jiná školení a kurzy.
Naše kurzy organizujeme jako otevřené, a to v našem školicím centru v Praze nebo, po dohodě, přímo v prostorách klientů.

 

Budova ARGO Alfa

T Cert, s.r.o. Evropská
Evropská 846/176a, Praha 6 160 00

 

Prostory určené pro vzdělávací akce

 

Pozor změna! Došlo k přesunutí naší společnosti do 6. patra!

 

Těšíme se na setkání s Vámi na některém z našich kurzů !


Telefon +420 255 710 670 (po-pá: 8:30-16h.)   
e-mail

Interni auditor ISO 9001:2015 - informace a registrace

Obsah školení: - Úvod do problematiky QMS, norma ISO 9001.
- Srovnávání požadavků normy ISO 9001:2008 a nových požadavků normy ISO 9001:2015.
- Požadavky na provádění interních auditů systému řízení kvality včetně nácviku modelové situace se zaměřením na změny v požadavcích normy ISO 9001:2015 ( jak začít ).
- Ověření znalostí.
Výstup:
Osvědčení o absolvování školení nebo (v případě úspěšně složeného testu) osobní certifikát
Další informace: Kurz se otevírá při účasti 6ti osob.
Místo:
Evropská 846/176a, Praha 6
Cena:

1900,- Kč/osoba (bez DPH)
2299,- s DPH

Položky označené hvězdičkou* jsou povinné.

Integrovaný kurz - Interní auditor ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001

Obsah školení:

Uvedení do problematiky manažerského systému řízení kvality (ISO 9001:2015) a environmentu - životního prostředí (ISO 14001:2015).

- změny v nových normách (riziková analýza, kontext organizace, zainteresované strany, SWOT analýza, model PDCA atd.)
- jak s těmito požadavky pracovat
- požadavky na provádění interních auditů systému řízení kvality včetně nácviku modelové situace se zaměřením na změny v požadavcích předmětných norem
- komplexnost práce v rámci integrovaného systému řízení

Uvedení do problematiky manažerského řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci BS OHSAS  18001:2007.

- připravované změny při přechodu stávající specifikace na normu ISO 45001.

Legislativní požadavky, vztahující se k těmto normám, jak s nimi pracovat.
Ověření znalostí.

Výstup:
Osvědčení o absolvování školení nebo (v případě úspěšně složeného testu) osobní certifikát.
Další informace: Jde o dvoudenní kurz!
Kurz se otevírá při účasti 8mi osob.
Místo:
Evropská 846/176a, Praha 6
Cena:

4500,- Kč/osoba (bez DPH)
5445,- s DPH

Individuální vzdělávání

Pokud budete mít zájem o školení, na které aktuálně nejsou vypsané termíny, můžete použít tento poptávkový formulář. Na jeho základě Vám bude následně poskytnuta nabídka.