A+ A A-

ISO 22000

Η απαίτηση για ασφάλεια των τροφίμων, σε όλες τις επιχειρήσεις, που εμπλέκονται στην τροφική αλυσίδα (παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, διακίνηση, διανομή στον καταναλωτή), είναι υψίστης σημασίας, όχι μόνο γιατί επιβάλλεται νομοθετικά, με επαπειλούμενες σοβαρές ποινικές ευθύνες, αλλά και γιατί οι επιπτώσεις στις πωλήσεις, θα είναι σοβαρότατες έως καταστροφικές, σε περίπτωση διάθεσης επικίνδυνων, για την υγεία των καταναλωτών, τροφίμων, όπως αυτό επιβεβαιώνεται από επίκαιρα συμβάντα.

Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της Ασφάλειας των  Τροφίμων - Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων» αποσκοπεί στην εναρμόνιση, σε παγκόσμια κλίμακα, του τρόπου εφαρμογής των διεθνώς αποδεκτών αρχών HACCP (Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) από τις επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων ώστε να διατίθενται ασφαλή τρόφιμα στον καταναλωτή.

Το ISO 22000 ως πρότυπο, καθορίζει τα κριτήρια για την παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή και διάθεση, με ασφαλή τρόπο, των τροφίμων, στους καταναλωτές.

Η εφαρμογή του, περιλαμβάνει την ανάλυση κινδύνων σε κάθε διαδικασία της εταιρείας, για τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων ελέγχου και το σχεδιασμό ενός ικανού συστήματος  παρακολούθησης και εντοπισμού των ενδεχόμενων αποκλίσεων.

Η ανάλυση κινδύνων είναι η κρίσιμη διεργασία για το σωστό σχεδιασμό του ΣΔΑΤ και περιλαμβάνει:

  • τον εντοπισμό των πιθανών κινδύνων και τον προσδιορισμό του αποδεκτού επιπέδου κινδύνου στο τελικό προϊόν,
  • την αξιολόγηση των κινδύνων για τον προσδιορισμό των κινδύνων που απαιτούν έλεγχο,
  • την επιλογή των κατάλληλων προληπτικών μέτρων ελέγχου και του τρόπου παρακολούθησης τους, είτε με κρίσιμα σημεία ελέγχου (CCP) ή με προαπαιτούμενα προγράμματα.

Αίτηση για προσφορά

Με Βιομηχανία

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ISO 14001

Συστήματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

BS OHSAS 18001

Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών

ISO/IEC 27001

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

ISO 22000

Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης

ISO 50001

Ολοκληρωμένη πρότυπα

π.χ. 9001 + 14001