A+ A A-

ISO 50001

Το Πρότυπο ISO 50001 είναι ένα διεθνές πρότυπο διαχείρισης της ενέργειας. Η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001 εξασφαλίζει την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση της ενέργειας και εστιάζει στον εντοπισμό των ευκαιριών ενεργειακής βελτίωσης.


Απευθύνεται στην ασφάλεια των πληροφοριών με όποιον τρόπο και αν αυτές τηρούνται. Οι πληροφορίες μπορεί να είναι καταγεγραμμένες ή εκτυπωμένες σε χαρτί, μπορεί να είναι αποθηκευμένες ηλεκτρονικά, μπορεί να αποστέλλονται με κανονικό ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορεί να παρουσιάζονται σε φιλμ ή να διατυπώνονται προφορικά σε συζητήσεις.


Ένα σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001 μπορεί να εφαρμοστεί και να πιστοποιηθεί από όλες οι κατηγορίες των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το αντικείμενο τους, το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχουν.


Τα κυριότερα οφέλη από την πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 50001είναι:

  • Η καθιέρωση ορθών πρακτικών διαχείρισης της ενέργειας.
  • Ο καθορισμός συγκεκριμένων αντικειμενικών στόχων αναφορικά με την αποδοτική χρήση ενέργειας. 
  • H συγκριτική αξιολόγηση, η μέτρηση, η τεκμηρίωση και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
  • Ο προσδιορισμός των ενεργειακών αναγκών και ο εντοπισμός ευκαιριών ενεργειακής βελτίωσης.
  • Η μείωση του κόστους της ενέργειας με προώθηση μεθόδων ορθολογικότερης χρήσης του  εξοπλισμού που καταναλώνει ενέργεια.
  • Ο περιορισμός κινδύνων που σχετίζονται με την ενεργειακή ασφάλεια, μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης.
  • Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
  • Ο προσδιορισμός των νομικών και άλλων κανονιστικών απαιτήσεων αναφορικά με τις ενεργειακές πλευρές.

Αίτηση για προσφορά

Με Βιομηχανία

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ISO 14001

Συστήματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

BS OHSAS 18001

Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών

ISO/IEC 27001

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

ISO 22000

Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης

ISO 50001

Ολοκληρωμένη πρότυπα

π.χ. 9001 + 14001