Certifikace

Marketingový audit

Marketingový audit je nezávislé zkoumání výkonnosti podniků, jehož cílem je určit problémové oblasti a marketingové příležitosti a doporučit na základě analýz plán opatření ke zlepšení marketingové výkonnosti firmy.

Marketingový audit se zaměřuje na tyto základní body:

  • zjištění problémů, které poskytne soustava analýz, postihující všechny činnosti firmy,
  • nastavení cesty, jak se s těmito problémy úspěšně vypořádat,
  • implementace a tím i zlepšení celkové situace postupným eliminováním negativ,
  • měření a neustále zlepšování v budoucnosti,
  • ZVYŠOVÁNÍ HODNOTY FIRMY (ať už ve smyslu obratu, zisku, či prestiže firmy).

Předpoklady pro úspěch:

  • chtít se zlepšit,
  • důvěra mezi klientem a poskytovatelem marketingového auditu,
  • otevřenost (a to z obou stran),
  • připravenost na dlouhodobější pracovní vztah,
  • nepolevit v nastavených procesech zlepšování - potom je úspěch zaručený.

SJ-PK

Systém jakosti v oboru pozemních komunikací.
Více...