Certifikace

Social responsibility (SR)

SR ustanovuje odpovědnost organizací za dopady jejich rozhodování a aktivit na společnost, etické chování, životní prostředí, zdraví a blaho společnosti. Bere v úvahu očekávání všech střetávajících se stran v běžném životě a jde ruku v ruce s legislativou a mezinárodním standardy chování.

Pro koho je určena:

Pro všechny organizace, které si chtějí zvýšit svůj kredit na veřejném poli. Pomáhá jim především s udržováním trendů a charakteristik sociální odpovědnosti, způsoby integrace, provádění a prosazování "společensky odpovědného" chování.

Účel:

V první řadě pomoci všem typům organizací ve veřejném i soukromém sektoru vytvořit takový systém řízení, který zabezpečí v dostatečné míře působení sociálně odpovědným způsobem.

Výhody pro organizace:

  • posílení morálky zaměstnanců, pozitivní motivace ve smyslu jejich pracovního nasazení, loajality a produktivity jejich práce,
  • zlepšení vztahu s podniky, orgány státní správy, dodavateli, zákazníky a dalším zainteresovanými stranami,
  • posílení pozitivního obrazu v očích investorů, vlastníků, sponzorů, finančních subjektů,
  • vytvořeni pozitivního mediálního obrazu,
  • zlepšení pověsti, posílení dobrého jména.