Certifikace

ISO 22000

Je základní, mezinárodně uznávaný potravinářský standard, specifikující požadavky systému bezpečnosti potravin. Zaměřuje se na všechny části systému operací s potravinami, neboť každá jeho část může být zranitelná a je třeba zajistit, aby se veškerému tomuto nebezpečí předešlo nebo bylo eliminováno. ISO 22000 integruje HACCP a kroky k jeho zavedení. Důraz je kladen především na systémovou stránku, na principy HACCP a na podpůrná bezpečnostní opatření, jako je správná provozní praxe, hygienická praxe, zemědělská praxe, distribuční praxe, atd.

Pro koho je určena:

Všem subjektům, účastnícím se nějakým způsobem potravinářského odvětví,

» pěstitelé,
» zpracovatelé a jejich subdodavatelé,
» dopravci,
» atd.

Výhody pro organizace:

  • pozitivní přínos pro chod společnosti, především z pohledu organizace společnosti, optimalizace nákladů,
  • lepší plnění požadavků ze strany zákazníků (např. nadnárodních korporací),
  • obecné zvýšení důvěryhodnosti subjektu.