Certifikace

BS OHSAS 18001

Norma BS OHSAS 18001 stanovuje požadavky na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tento systém managementu umožňuje kontrolovat rizika pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, zdokonalovat bezpečnost v podniku a vytvářet bezpečné prostředí pro současné pracovníky i dodavatele.

Pro koho je určena:

Kompletní požadavky normy BS OHSAS 18001 jsou obecně použitelné pro všechny podnikatelské subjekty. Uplatnit je lze ve všech odvětvích výroby a poskytování služeb nejen ve strojírenství, zpracovatelském průmyslu a stavebnictví, ale i např. v oblasti poskytování zdravotní péče.

Účel:

Zavedení a certifikace dle BS OHSAS 18001 zlepšuje image na trhu práce a zejména umožní systémové ošetření dodržování platných právních požadavků v oblasti BOZP.

Výhody pro organizace:

  • systémově ošetřuje naplňování právních a jiných požadavků v oblasti BOZP,
  • umožňuje řídit procesy ve společnosti tak, aby byla zajištěna vysoká úroveň BOZP a neustále se zlepšovala,
  • zvyšuje povědomí odpovědnosti zaměstnanců za ochranu vlastního zdraví a jejich spolupráci při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • posiluje spolupráci se zainteresovanými stranami při prevenci vzniku nehod/skoronehod při zvyšování ochrany zdraví lidí,
  • dává stejnou prioritu jak bezpečnosti práce, zlepšování pracovního prostředí, zajištění kvality, tak i ekonomickým hlediskům.