Certifikace

ISO 9001

Norma ISO 9001 specifikuje základní požadavky na systém managementu kvality v organizacích, které chtějí a potřebují prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků, a které usilují o zvyšování spokojenosti zákazníka. Jedním ze základních principů je trvalé zlepšování systému managementu kvality.

Pro koho je určena

Požadavky normy ISO 9001 jsou obecně použitelné pro výrobní organizace i pro služby. Uplatnit je lze ve všech odvětvích výroby a poskytování služeb, ve strojírenství, zpracovatelském průmyslu a stavebnictví, ale i např. v oblasti poskytování zdravotní péče, v sektoru finančních služeb apod.

Účel

Zavedení systému managementu kvality ISO 9001 výrazně zvyšuje důvěryhodnost a spolehlivost organizace ve vztahu k zákazníkům a ve vztahu k dalším zainteresovaným stranám, například obchodním partnerům, investorům, peněžním ústavům, veřejné správě pojišťovnám.

Výhody pro organizace:

  • nástroj pro řízení organizace,
  • rozšíření obchodních příležitostí v exportní oblasti,
  • řízení podniku ke kvalitě se stává know-how podniku, které je neustále rozvíjeno,
  • orientace na dlouhodobé zisky a jejich maximalizaci s ohledem na ekologii, bezpečnost procesů a
  • především pak kvalitní produkci,
  • zvýšení konkurenceschopnosti podniku.

ISO 9001 ve spojení s ISO 3834

Při zvýšených požadavcích v oblasti kvality svařování je důležité zajistit, aby procesy byly prováděny efektivně a s využitím vhodných nástrojů kontroly. Norma ISO 3834-2 stanovuje tzv. vyšší požadavky na jakost a v případě jejich dodržení lze vyvodit shodu certifikátem kvality v rámci systému podle požadavků ISO 9001 ve spojení s ISO 3834-2.

Pro koho je norma určena

Norma ISO 3834-2 ve spojení s ISO 9001 je aplikovatelná na jakoukoliv organizaci, jejíž jedním z hlavních procesů je svařování. Norma ISO 3834-2 je celosvětově uznávaný standard, z čehož jde vyvodit i lepší následné prosazení na mezinárodních trzích. V neposlední řadě je aplikace normy výhodná pro posuzování u značky "CE" (automobilový průmysl, svařované konstrukce, tlaková zařízení, atd.).

Přínosy organizaci:

  • uplatněnění v oborech, kde se výhoda aplikace této normy pomalu stává podmínkou výběrových řízení,
  • garance výrobního procesu zákazníkům a kontrolním orgánům,
  • slouží jako prostředek pro lepší zvládnutí a implementaci norem a předpisů, týkajících se svařování.