Certifikace

CAF (Common Assessment Framework)

Model CAF je nástroj řízení kvality specifikovaný především pro podmínky organizací veřejného sektoru. Jeho základem je sebehodnocení pomáhající organizacím s identifikací silných stran a k neustálému zvyšování výkonnosti.

Model CAF je plně kombinovatelný s dalšími normami, jako např. s ISO 9001.