Certifikace

Hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky č. 102/2012 Sb.

Hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky č. 102/2012 Sb. zahrnuje kontrolu procesů řízení kvality a bezpečí, péče o pacienty, řízení lidských zdrojů a zajištění bezpečného prostředí pro pacienty a zaměstnance poskytovatele lůžkové zdravotní péče. Pro získání certifikátu je nutné mít všechny tyto procesy nastaveny na správné úrovni.

Ke stažení

Přínosy certifikace kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče

  • ohodnocení nezávislým kompetentním subjektem a získání certifikátu,
  • zjištění možných nedostatků a jejich náprava.

Pokud máte zájem o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhlášky, vyplňte tuto žádost: Žádost o externí hodnocení kvality
a zašlete na e-mailovou adresu níže.


ČSN EN 15 224

Cílem tohoto evropského standardu je vymezit a specifikovat požadavky, jakož i pojem "produkt" a přizpůsobit je specifickým podmínkám zdravotní péče, kde produkty znamenají zejména služby a kde zákazníkem jsou zejména pacienti. Pacientům i klientům je garantováno, že zařízení dodržují zdravotnickou legislativu, hygienické normy, dbají na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, na ekologii i životní prostředí, na nakupování od prověřených dodavatelů, mají zavedený metrologický řád a pečují o soustavné vzdělávání a profesní rozvoj svých zaměstnanců.