ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ISO 9001 ISO 14001
ISO 45001 (18001) ISO/IEC 27001
ISO 50001 ISO 22000

Δραστηριοποιούμαστε σε αγορές σε όλο τον κόσμο

Δραστηριοποιούμαστε σε αγορές σε όλο τον κόσμο

Φορέας Πιστοποίησης

Φορέας Πιστοποίησης

Η πιστοποίηση δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνεχώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις μέσα σε ένα απαιτητικό και άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Τα σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης έχουν σχεδιαστεί με στόχο την επίτευξη μιας ισορροπίας ανάμεσα στη δυναμική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των επιχειρήσεων, στις απαιτήσεις του πελάτη, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Στόχος της Τ Cert είναι η παροχή αμερόληπτων, αντικειμενικών και αξιόπιστων διαπιστευμένων υπηρεσιών πιστοποίησης στους πελάτες της, εξασφαλίζοντας αφενός την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών τους, αφετέρου την απόδοση προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα και υπηρεσίες τους, ενισχύοντας, ταυτόχρονα, την ανταγωνιστικότητά και την εμπιστοσύνη τους, τόσο στην εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά.

Προτεραιότητά μας είναι η ικανοποίηση σας. Το πλεονέκτημα του επαγγελματισμού μας και η πολυετή εμπειρία μας στην αγορά. Επιπλέον, το εκπαιδευμένο προσωπικό μας φροντίζει για τις πιο γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις για το πιστοποίηση της εταιρείας ή των προιόντων σας.

Για υποβολή αίτησης προσφοράς πιστοποίησης, παρακαλώ Επικοινωνήστε μαζί μας.

διεθνή πρότυπα
  • ISO 9001 - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
  • ISO 14001 - Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • ISO 45001 (OHSAS) - Συστήματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
  • ISO/IEC 27001 - Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών
  • ISO 22000 - Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
  • ISO 50001 - Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης

Ενδεικτικό Πελατολόγιο

Αίτηση για προσφορά

Επαλήθευση πιστοποιητικού

Για την επαλήθευση του πιστοποιητικού, εισάγετε τον αριθμό πιστοποιητικού στη σωστή μορφή, για παράδειγμα: 123/1234

Η βάση δεδομένων ανανεώνεται δύο φορές το μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες ή αν δεν εμφανίζεται το πιστοποιητικό σας, παρακαλώ επικοινωνήστε στο:Use of TC Marks (EN)

The marks usage is defined in this document (.pdf).


Form by ChronoForms - ChronoEngine.com