Naše organizace podléhá požadavkům normy ČSN EN ISO/IEC 17021. Na její dodržování dohlíží Český institut pro akreditaci, o.p.s., u kterého jsme vedeni jako certifikační orgán č. 3124, a to prostřednictvím pravidelných (akreditační, dozorové, reakreditační) i namátkových auditů.

Oprávněni jsme k akreditovaným certifikacím norem ISO 9001, ISO 9001 ve spojení s ISO 3834-2, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1, ISO 50001 a ISO 22000.

Osvědčení o akreditaci

Příloha k dokumentu 85/2019 (pdf 2,5MB)
Příloha k dokumentu 240/2019 (pdf 1MB)

Významné postavení má i Certifikační rada TC, která je složena ze zástupců nezávislých organizací a jako taková hájí zájmy své i ostatních klientů na bázi dozoru a možných zásahů při porušení nezávislosti či jakéhokoliv nefér kroku ze strany certifikačního orgánu. Jedná se o zástupce např. Hospodářské komory ČR, MK ČR (Marketingového klubu ČR), Akademie věd ČR apod.

Oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče