Т Церт ООД (T Cert, s.r.o.)
 • е чешко акредитирано сертификационно дружество с международна дейност.
 • Благодарение на големия екип от квалифицирани одитори предлагаме обширно портфолио със сертификационни услуги.
 • Имаме повече от двадесет години опит на пазара за сертифициране на стандарти.

Преглед на сертифицирането по специалности

Система за управление на качеството

 • ISO 9001
 • ISO 9001 в комбинация с ISO 3834 – Система за управление на качеството при заваряване

Околна среда

 • ISO 14001

Система за управление на безопасни и здравословни условия на труд

 • ISO 45001

Информационни технологии

 • ISO/IEC 27001
 • ISO/IEC 20000-1
 • ISO/IEC 19770-1

Система за управление на качеството при заваряване

 • ISO 9001 в сочетании с ISO 3834

Здравеопазване

 • Оценка на качеството и безопасността на болничната помощ
 • EN 15 224

Корпоративна социална отговорност

 • Social Responsibility

Енергийно управление

 • Сгради „Energy Excelence“
 • EN 50001

Сертификационен орган. Защо да изберете именно нас?

Сертификационен орган. Защо да изберете именно нас?

Сертификационен орган. Защо да изберете именно нас?

Компания Т Cert, s.r.o. является гарантией качества сертификационных аудитов, обучающих программ и курсов. Наша цель – это долгосрочное, взаимовыгодное сотрудничество со всеми клиентами.

Mgr. Petr Požár

CoreBusiness
интересува ни ефектът за Вашия бизнес
Eфективност
предоставяме комплексни решения (интегрирано сертифициране)
Rационалност
имаме прагматичен подход, не изискваме бумащина
Time работим бързо и гъвкаво
International Accreditation (EN)

International Accreditation (EN)

We are accredited for certifications

Issued Certificates of Accreditation under accreditation of Czech Accreditation Institute (CAI).

IAF

Appendix of the Cert. of Accreditation (.pdf)

Контакти
офис в Прага

Věra Svobodová

backoffice

Libuše Peroutková

систентка

Ing. David Růžička

auditor, mеждународно сътрудничество

Управление

Mgr. Petr Požár

CEO

Ing. Hana Brodilová

управител

Проявявам интерес към сертифициране