Може да изберете например от следните стандарти

Може да изберете например от следните стандарти

ISO 9001 ISO 14001
ISO 9001 в комбинация с ISO 3834 – Система за управление на качеството при заваряване
ISO 50001 ISO/IEC 27001
ISO/IEC 20000-1 ISO 22000

Имаме акредитация

Имаме акредитация

ISO 9001, ISO 9001 в комбинация с ISO 3834 – Система за управление на качеството при заваряване, ISO 14001, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 50001.

ISO 45001 (OHSAS 18001), ISO/IEC 20000-1.

Сертификационен орган

Сертификационен орган

Добър избор!

Компания Т Cert, s.r.o. является гарантией качества сертификационных аудитов, обучающих программ и курсов. Наша цель – это долгосрочное, взаимовыгодное сотрудничество со всеми клиентами.

Mgr. Petr Požár

CoreBusiness
интересува ни ефектът за Вашия бизнес
Eфективност
предоставяме комплексни решения (интегрирано сертифициране)
Rационалност
имаме прагматичен подход, не изискваме бумащина
Time работим бързо и гъвкаво

We are accredited for certifications

Newly issued Certificates of Accreditation under accreditation of Czech Accreditation Institute (CAI).

accreditation

Appendix of the Certificate of Accreditation

Може да изберете например от следните стандарти
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 9001 в комбинация с ISO 3834 – Система за управление на качеството при заваряване
 • ISO 45001 (OHSAS)
 • ISO/IEC 27001
 • ISO/IEC 20000-1
 • ISO/IEC 19770 (SAM)
 • ISO 22000
 • ISO 50001
 • Здравеопазване и социални услуги
 • Корпоративна социална отговорност
 • Системи за енергийно управление
 • Публична администрация и местно самоуправление (CAF)

Преглед на сертифицирането по специалности

ISO 9001
ISO 9001 в комбинация с ISO 3834 – Система за управление на качеството при заваряване

препратки

Проявявам интерес към сертифициране

Certificate verification (EN)

For certificate verification insert certificate number in correct format, for example: 123/1234

Database is updated twice a month. For more information or if you CAN'T list some certificate nr., please contactUse of TC Marks (EN)

The marks usage is defined in this document (.pdf).


Form by ChronoForms - ChronoEngine.com