ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • Η TCert είναι Φορέας Πιστοποίησης, που δραστηριοποιείται στο κλάδο των επιθεωρήσεων Συστημάτων Διαχείρισης υπηρεσιών και προϊόντων, εκδίδοντας πιστοποιητικά που διακρίνονται για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους, σε ένα ευρύτατο φάσμα επιχειρηματικών κλάδων.
  • Δραστηριοποιούμαστε σε αγορές σε όλο τον κόσμο.

διεθνή πρότυπα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

  • ISO 9001 - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

  • ISO 14001

Συστήματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

  • ISO 45001

Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών

  • ISO/IEC 27001

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

  • ISO 22000

Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης

  • ISO 50001

Ολοκληρωμένη πρότυπα

  • π.χ. 9001 + 14001

Η πιστοποίηση δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Η πιστοποίηση δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνεχώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις μέσα σε ένα απαιτητικό και άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Τα σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης έχουν σχεδιαστεί με στόχο την επίτευξη μιας ισορροπίας ανάμεσα στη δυναμική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των επιχειρήσεων, στις απαιτήσεις του πελάτη, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Στόχος της Τ Cert είναι η παροχή αμερόληπτων, αντικειμενικών και αξιόπιστων διαπιστευμένων υπηρεσιών πιστοποίησης στους πελάτες της, εξασφαλίζοντας αφενός την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών τους, αφετέρου την απόδοση προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα και υπηρεσίες τους, ενισχύοντας, ταυτόχρονα, την ανταγωνιστικότητά και την εμπιστοσύνη τους, τόσο στην εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά.

Προτεραιότητά μας είναι η ικανοποίηση σας. Το πλεονέκτημα του επαγγελματισμού μας και η πολυετή εμπειρία μας στην αγορά. Επιπλέον, το εκπαιδευμένο προσωπικό μας φροντίζει για τις πιο γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις για το πιστοποίηση της εταιρείας ή των προιόντων σας.

Για υποβολή αίτησης προσφοράς πιστοποίησης, παρακαλώ Επικοινωνήστε μαζί μας.

Αίτηση για προσφορά