Certifikace

ISO 14001

ISO 14001 je mezinárodně uznávaný standard pro systémy řízení životního prostředí. Poskytuje návod pro účinné řízení environmentálních aspektů činností, výrobků a služeb, při zvážení ochrany životního prostředí a prevence znečišťování.

Pro koho je určena:

Pro výrobce, dodavatele
a poskytovatele služeb ve všech oborech podnikání.

Účel:

ISO 14001 popisuje požadavky na systém řízení firem, který umožňuje snižovat environmentální dopady spojené s fungováním organizací.

Pomáhá lépe ošetřit veškeré požadavky platné legislativy.

Efektivní systém environmentálního managementu může snížit dopady organizace na životní prostředí, zlepšit provozní výkonnost, odhalit příležitosti k úsporám a snížit odpovědnost za poškozování životního prostředí.

Výhody pro organizace:

  • rozšíření záruk za plnění právních a jiných požadavků,
  • odhalení, popsání rizik a jejich snižování,
  • včasné rozpoznání problémů s životním prostředím,
  • zajištění a vylepšení péče o životní prostředí,
  • zlepšení profilu / image firmy,
  • zvýšení konkurenceschopnosti firmy.